Lembelaul 2007

Viis kollektiivi, viis laulu. Ühed paremad, teised kehvemad.

Väga kiireks läks möödunud reedel, kui lugesin mulle saadetud kirjast, et järgmisel päeval on vaja esineda Lembe -ja naljalaulude võistlusel. Meil ei olnud lugugi veel, rääkimata sellest, et oleks harjutanud. Igaljuhul sai kokku lepitud, et kes julgevad ning tahavad osa võtta saavad õhtul kell 19:00 kokku. Nii, julgeid, kes olid esinemiseks valmis, ilmus kohale tervelt kaks tükki – mina ja Lauri Laanmets.
Kirja teel olime otsustanud, et proovime teha hetkel populaarset lugu: Paolo Nutini – “Jenny, Don’t Be Hasty”. Mängisime, laulsime, mõtlesime sõnu. Midagi tuli nagu välja, aga polnud ikkagi päris see, mida vaja. Seis oli pehmelt öeldes sitt. Kuna meil ideid polnud läksime laiali ning otustasime asja järgmisesse päeva edasi lükata. Mõtlesin veel öösel kella kolmeni sõnu. Ühtteist kirjutasin valmis, aga see oli rohkem pastakast imemine, kui kirjutamine. Sõnad ei tulnud head ka.
Hommikul arvas Laanmets, et seda lugu me ei tee. Mõtlesin veidi ning pakkusin välja T.A.T.U – “All the Things She Said”. Refrääni võtaks eile päeva saavutustest – “All the things she said = Oli tüdruk siis”. Päris hea tundus :). Lasin Viljaril kodust trummid tuua, kell pool kaksteist saime kolmekesi konvendis kokku – Laanmets trummidel, mina kitarril. Sõnad mõtlesin muideks trollis linna poole sõites valmis. Sõna otseses mõttes põlve otsas kirjutatud 😛 Paar tundi harjutasime ning asi hakkas juba ilmet võtma. Ses mõttes, et midagi oli olemas. Mul hakkas kell 14:00 piljardivõistlus, läksin sinna. Proovi tegime uuesti kella 17:30-st 18:30-ni. Mul hakkas isegi laulmine juba välja tulema, aga mitte nii hästi kui oleks meeldinud.
Nojah, aeg oli otsas, vedasime asjad esnemispaika, panime lava juurde paika ja siis närvitsesime. Esinemiskorrad loositi välja, me olime viie esineja seas kolmandad. Nii lisaks sellele, et olime ülivähe harjutanud olid žüriis mingid prominendid ja lauljad ja tont teab mis tegelaed. Profid igatahes. Jess. Meie kord esineda. Läksime lavale, suutsin naeratada nagu ma seda alati teen, vaatasin žürii tegelastele silma, et näidata neile, et ma tean, et nad seal on. Igatahes tegime oma loo ära, ning kukkus jubedalt välja. Sellepärast jubedalt, et trummid olid liiga valjud tagapool rahvas ei kuulnud, mida ma laulsin, kuigi ma suht kõvasti üritasin. Eh, igatahes väga nõrk värk. Kitarri mängida ja sõnu paberilt maha lugeda ning samal ajal publikut vaadata ning ilusti selgelt ja kõvasti laulda pole üldse lihtne pärast kolmetunnist harjutamist. Nii kui lavalt ära saime, oli kohe tunne sees et ega sel aastal võitu ei tule. Ja nii oligi. 🙂

Märkusena võib öelda, et 2005 ja 2006 aastal me võitsime ülivõimsalt. Tegijaid oli rohkem, ideid rohkem ja üldse – viiekesi on laval julgem olla. Enda kiituseks võib siiski öelda, et ma läksin ja tegin ka raskes olukorras midagi, mitte ei passind kõrvalt.

“Ponks poiss Portugalist”

Refr:
:,: Oli tüdruk siis,
oli tüdruk siis,
meeldis mulle ta,
meeldis mulle ta,
mina talle ka! :,:
:,: See oli liiga hea! :,:

1. salm:
Mäletan hästi, kuidas kohtusime,
oli neljapäev selge, taevas sinine.
Esmasest pilgust kohe teadsin ma,
… et oled õige sa!

Refr:

2. salm:
Lendasime Portugali puhkama,
et ennast pruuniks päevitada.
Sa märkasid kiirelt üsna pea,
et Portugali mehed on tõmmumad!

Refr:

Enne viimast refrääni: 2x
Vaata, mida sa näed?!
Olen šokolaad ma.
Jah, ma olen pruun!

Refr:

Veider vaatepilt

Pühapäev, 18. märts. Üleni lumine, märg ja külmund jalgrattur, naeratus suul ja lumised päiksekad silmil läbi talvelörtsise linna libisemas – ma sõitsin kesklinnast nimelt läbi, et näha, kuidas inimesed vaatavad =) Tiba jahe oli küll, aga mulle meeldis. Nihukseid asju tuleb rohkem teha, siis on elul momente juures.
Kui ühika juurde jõudsin, jäin vahele – Mari tuli just trolli pealt. What are the odds?!

Hlr on naljakas.

See on põnev siis kui võidad!

Eile tegime ollalaakatega pokkeriõhtu. Ma hankisin seks otstarbeks pokkerikomplekti – sellise nagu juuresoleval pildil. Päris šeff oli sellega kohale minna muide 🙂

Ja päris žetoonidega mängimine tekitab õigema pokkerifiilingu, mida ei saa näiteks sentide või monopolirahaga. Ainus, mis päris õigest tundest puudu jäi, oli mingitsorti reaalne panus. Näiteks raha. Või auto. Või maja. Aga noh paljudele oli see üldse esimene kord, seega poleks olnud eriti aus päris raha mängu panna. Ehk järgmisel korral.

Mida teed sina augustis?

KUTSE ÕPPEKOGUNEMISELE
07. märts 2007 nr 3.2-1/220

Kaitseministri 08. august 2006 a määruse nr 19 (RTL, 15.08.2006, 63, 1138) ning kaitseväe juhataja 24. oktoober 2006 a käskkirja nr 281 alusel olete kutsutud õppekogunemisele, mis toimub ajavahemikus 12.08.2007 – 26.08.2007.

Kogunemine 12.08.2007 kell 09:00
Kose tee 3a
Võru

[Allkiri]
Aivo Kapten
major
Lõuna Kaitseringkonna Staabi ülem


Reservväelaste ja eruväelaste arvestus ning reservväelase arstlik läbivaatus (kaitseväeteenistuse seaduse § 127)
(6) Reservväelase kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme kindlaksmääramine tema tervise seisundi alusel toimub Kaitseressursside Ameti arstlikus komisjonis, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.
(7) Reservväelasele teatab Kaitseressursside Amet kirjalikult tema tervise seisundi kontrollimiseks määratud Kaitseressursside Ameti arstlikku komisjoni ilmumise aja ja koha.
(8) Reservväelase, kelle tervise seisundit ei ole võimalik arstliku läbivaatuse või tema tervise seisundit kajastavate dokumentide alusel objektiivselt hinnata, suunab Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni esimees täiendavale arstlikule läbivaatusele või uuringutele raviasutusse.
(9) Kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme kindlaksmääramiseks Kaitseressursside Ameti arstlikus komisjonis viibimisega ning käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud juhul täiendaval arstlikul läbivaatusel või uuringutel viibimisega seotud sõidu- ja toitlustuskulude katteks makstakse reservväelasele hüvitist.

Reservväelase kohustused (kaitseväeteenistuse seaduse § 128)
(1) Reservväelane on kohustatud:
4) teatama Kaitseressursside Ametile oma hariduse, perekonnaseisu ja töökoha muutumisest, samuti raskest haigusest, kehalisest puudest ja teistest asjaoludest, mis oluliselt mõjutavad tema kõlblikkust kaitseväeteenistuseks;
5) vastava kutse saamise järel võtma osa õppekogunemisest;
6) esitama Kaitseressursside Ameti või kaitseväe territoriaalse staabi nõudmisel käesoleva seaduse alusel tema kohta haldusakti andmiseks või toimingu sooritamiseks vajalike andmete või tõendite täiendamiseks või kontrolliks vastavad tõendid.

Vabastamine õppekogunemisele kutsumisest (kaitseväeteenistuse seaduse § 132)
(2) Reservväelase võib õppekogunemisele kutsumisest vabastada:
1) perekondliku olukorra tõttu;
2) kui ta on õppekogunemise ajal kohustatud hariduse omandamise jätkamiseks olema õppetööl või eksamitel.
(3) Kirjaliku taotluse õppekogunemisele kutsumisest vabastamiseks koos vabastamise alust tõendavate dokumentidega esitab reservväelane kaitseringkonna või erikaitsepiirkonna staabile (edaspidi kaitseväe territoriaalsele staabile), kes otsustab õppekogunemisele kutsumisest vabastamise.

Õppekogunemise eiramine (kaitseväeteenistuse seaduse § 2152)
Reservväelase poolt õppekogunemisele ilmumise eiramise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

Ei saa just öelda, et ma hüpersuperõnnelik olen selle üle, kuid tegelikult võib seal isegi lõbus olla. Näis.

“Meil on elu keset metsa”

Käisin täna AMS-s laulmas. Päris mitu uut nägu oli juurde tekkinud. Üks oli sellise väsinud näoga – nagu oleks terve nädalavahetuse pidu pannud.
Laulud said lauldud, siis läksime minema. Ning siis küsis Illimar mult, et kas sa tead, kes too väsinud ilmega tegelane oli? Pakkusin, et ehk mõni Johansonidest, mitte Jaak, vaid üks teistest. Ei, vastas Illimar, ta oli Jaak Tuksam. Vot nihuke mees käis meil laulmas, päris äge 🙂 Enamasti ta vist Tallinnas ei pesitse, aga UT-l oli sünnipäev just, küllap ta siis seal käis. Ning muusikamajas ta arvatavasti oli sellepärast, et tema hea sõber Jaak Johanson on Vanalinna Muusikamaja direktor.

Huvitav, kui ma oleks kohe teadnud, kes ta on, kas oleks julgenud soovilugu küsida? Vaevalt küll. 😛

:,: Meil on elu keset metsa. :,:
:,: Keset puid ja põõsaid,
keset sammalt ja lilli.
Meil on elu keset metsa :,:

:,: Meil on mitu oksa. :,:
:,: Aga tüvi see tõuseb taeva poole,
aga tüvi tõuseb sinitaeva sisse. :,:

:,: Meil on elu keset metsa. :,:
:,: Aga seda me teame, et siniseks taeva saame,
sest süda laulab kuldse päikse poole. :,:

:,: Meil on elu keset metsa. :,:
:,: Keset puid ja põõsaid,
keset sammalt ja lilli.
Meil on elu keset metsa :,:

“Vägev vähk”

On valitud. Nüüd teame – reform sai esikoha ja 31 mandaati. KE sai 29.
Mis variandid on:

  1. RE + KE. Nad saaks koos päris kena 60-se pundi kokku.
  2. Samuti saaks 60 nägu, kui panna kokku RE, IRL ja SDE.
  3. Mulle endale meeldiks rohkem RE + IRL + ER (Eestimaa Rohelised) = 56

Esimene variant on just see, mida ma RE-le ette heidan. See ei ole õige tee. KE programm on siiski mitmes olulises punktis täiesti erinev.

Ausalt öeldes võin öelda, et poliitika mind ei huvita eriti. Vähemalt mitte sügavuti. Minu jaoks on põhiline, et riik töötaks ning toimiks normaalselt. Et praegune kurss jääks püsima. Et eestlased jääksid püsima, et me ei läheks siit ära. Valimas käisin, sest mind huvitab, et õigemad tegelased saaks oma ideid rakendada. Õigem on siis läänepoolne poliitika minu silmis. Sisetunne ütleb, et ida poolt pole midagi head loota. See koht on üks põrguauk alati olnud ning selleks ka jääb.

Ega’s midagi, lähemad päevad annavad tuleviku suhtes pildi. Vaatame, mis juhtuma hakkab. Pisut põnev isegi.

Te soove proovin jõudumööda täita,
Ma vägev vähk – nii vägev vähk.
Ma pingutan, eks seda välja näitab
Mu äge ähk – lõpp äge ähk.
Kakskümmend aastat tuian mööda tiiki,
Kesk seisvat vett – kesk sogast vett.
Et loksutavad lained seda riiki,
On silmapett ja meelepett.

Kuid teie soove proovin siiski täita.
Kuid teie soove proovin siiski täita.
Kuid teie soove proovin siiski täita.

On konnatiigil plink ja kindel kallas.
On sügav säng – põhjatu säng.
Ning iga ettevõtmine siin vallas
On peitemäng – on ainult mäng.
Hulk aastaid vahetpidamata luksun,
Suus konnareis – kõhn konnareis.
Kuid miski minus kangekaelselt tuksub,
Eks kõigis meis – nii meis kui neis.

Kuid teie soove proovin siiski täita.
Kuid teie soove proovin siiski täita.
Kuid teie soove proovin siiski täita.

Ent unes ajavad mind ikka närvi,
Need till ja sool, mis katlas koos.
Ma kujutlen et keedes muudan värvi
Sääl köögi pool ja lõpp on lool.

Kuid teie soove proovin siiski täita.
Kuid teie soove proovin siiski täita.
Kuid teie soove proovin siiski täita.

Kui minu elu oleks film?

Reeglid:

IF YOUR LIFE WAS A MOVIE, WHAT WOULD THE SOUNDTRACK BE?
So, here’s how it works:
1. Open your library
2. Put it on shuffle
3. Press play
4. For every question, type the song that’s playing
5. When you go to a new question, press the next button

Tulemus:

Opening Credits: Ultima Thule – “Inimhinge insener”
Falling in love: The Beatles – “I Feel Fine”
Sex Scene: The Beatles – “A Taste of Honey”
Breaking Up: Donovan Frankenreiter – “By Your Side”
Life’s OK: The Beatles – “It’s All too Much”
Mental Breakdown: Vennaskond – “Ta lihtsalt hulgub linnast linna”
Driving: Vennaskond – “Revala hümn”
Final Battle: Metallica – “Creeping Death”
Death Scene: Ultima Thule – “Tung ja torm”
Funeral Scene: Nirvana – “Breed”
End Credits: The Verve – “The Drugs Don’t Work”

Kõik ei läinudki mööda, nagu ma alguses arvasin. Mõned lood sattusid täitsa õigesse kohta 😛 Mõned jälle suht veidralt.